Lisistrata Els extres

En qualsevol pel·lícula, els Extres tenen un paper diluït i enfosquit pels actors
que porten
el pes de l'argument. En Lisístrata, els Extres que van participar
es van convertir en molt més, perquè són la memòria viva
d'un projecte cinematogràfic d'una pel·lícula filmada a l'Empordà.

5.000 pessetes (30 euros) van cobrar cadascun dels 700 extres que van participar en la pel·lícula.


Autors fotografies: © Irene Roé, © Cristina de Juana, © Puri Garcia Romero, © Juli Pérez,
© Lluís Torner, © Mercè Canada, © Jordi Garriga, © Luis Miguel Zamorano, © Josep Simon Vila.

Tornar a la pàgina principal de Lisistrata

La pel·lícula      Els decorats     El rodatge    Els actors    La premsa publicà...

  Album fotogràfic Edició 2015  "Lisístrata"       Llibre visites Edició 2015 "Lisístrata"

Top